Verkeersnieuws: Trager of toch sneller op autosnelwegen?

Het lijkt wel een aflevering van het legendarische spelprogramma 'Hoger, lager',  tussen twee excellenties. Terwijl Federaal Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) net pleit  om de snelheid op sommige stukken autosnelweg naar 130 km/u op te trekken, lijkt dit vooralsnog onbespreekbaar voor z'n Vlaamse tegenhanger, Ben Weyts (N-VA).

 

Wat was eigenlijk de aanleiding van het gekissebis tussen Bellot en Weyts? Gisteren publiceerde het BIVV de resultaten van een studie over het aanpassen van de snelheidslimieten op de autosnelwegen. Daarin kwam een progressieve daling van de snelheidslimiet als beste oplossing uit de bus voor het BIVV. Vooral tijdens de spitsuren zou een lagere snelheidslimiet voordelen opleveren. Voor het BIVV zijn de bevindingen van de studie alvast een eerste stap naar de invoering van snelheidslimieten die aangepast worden aan de verkeersdichtheid.

 

Federaal Minister  van Mobiliteit François Bellot reageerde meteen door te stellen dat de invoering van variabele snelheidslimieten op autosnelwegen voor zijn part ook kon betekenen dat de snelheidslimiet naar 130 km/u ipv 120 km/u opgetrokken kon worden. Bellot voegde er meteen bij dat dit alleen het geval zou zijn op bepaalde stukken autosnelweg. Niettemin was Bellots uitspraak toch controversieel want  volgens het BIVV is een verhoging van de snelheidslimiet tot 130 km/u geen goed idee. Het BIVV schermt met het feit dat het Belgische wegennet overdag te verzadigd is om een significante tijdswinst op te leveren op een bepaald traject. 's Nachts zou die tijdswinst er wel zijn stelt het BIVV, maar dan zou dat ten koste van het milieu (6% meer uitstoot van CO en 3% meer fijnstof) gaan. Bovendien zou het optrekken van de snelheidslimiet volgens het BIVV ook meer ongevallen met zich meebrengen en zou de ernst daarvan exponentieel (+/- 5%) toenemen.

 

In tegenstelling tot z'n federale collega is Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts geen voorstander voor de verhoging van de snelheidslimiet tot 130 km/u, zelfs als dat onder strikte voorwaarden gebeurt.  Volgens Weyts zijn de 400 verkeersdoden per jaar in Vlaanderen een schande. Bovendien zou de verhoging van de snelheidslimiet tot 130 km/u nog meer doden met zich meebrengen volgens Weyts. De paar minuten tijdswinst die de verhoging zou opleveren, wegen volgens hem niet op tegen de dodentol.

 

Of we nog ooit een verhoging van de snelheidslimiet tot 130 km/u zullen zien is dus zeer de vraag. Gezien de verschillende standpunten van Bellot en Weyts valt het niet uit te sluiten dat de gewesten er elk een eigen beleid op zullen nahouden.  Zo zou de invoering van een snelheidslimiet  van 130 km/u er op bepaalde trajecten in Wallonië wel kunnen komen, terwijl dat helemaal niet het geval lijkt te zijn in Vlaanderen waar Weyts het been stijf houdt. 

Facebook comments