Veel wegenwerken op Vlaams autosnelwegennet in 2013

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde
Crevits heeft de 19 grootste werven op autosnelwegen in 2013 voorgeseld. Het
gaat om structureel onderhoud over een afstand van circa 170 km autosnelweg.
Goed voor een investering van 87,4 miljoen euro.

 

Momenteel staan er
19 grote werken
over een afstand van circa 170 km gepland die voor bijkomende
hinder voor de weggebruiker kunnen zorgen. In deze werven wordt bijna 87,4
miljoen euro
geïnvesteerd. Het zwaartepunt ligt dit jaar in de provincie
West-Vlaanderen.

 

Het plannen van het
onderhoudswerken op autosnelwegen wordt o.a. gebaseerd op de meetgegevens uit
het Rapport Toestand van het Wegennet. Uit het rapport van 2011 bleek dat
West-Vlaanderen
de grootste onderhoudsachterstand heeft. Om deze reden ligt het
zwaartepunt van de grote onderhoudswerken in 2013 in West-Vlaanderen met 5
grote werven. In 2012 lag het zwaartepunt van de werven in Oost-Vlaanderen
omdat uit het rapport van 2010 bleek dat deze provincie de grootste achterstand
kende.

 

Meer werven in de zomer


Zes van de 19 aangekondigde
werven
starten tijdens de zomer. Een viertal werven, die al eerder gestart
zijn, lopen door tijdens de zomermaanden juli en augustus. De zomer gaat
traditioneel gepaard met minder woon-werk verkeer. Door specifiek voor deze
periode te kiezen wordt de hinder voor heel wat weggebruikers beperkt. Ook met
het recreatief verkeer wordt rekening gehouden. Zo worden de werken op de E40
Veurne–Oostduinkerke
niet tijdens de vakantieperiode uitgevoerd.

 

Het onderhoud en
het herstel
wordt fundamenteel aangepakt. Dat gebeurt door langere trajecten op
de autosnelwegen ineens aan te pakken. Voor de grote werven in 2013 wordt er
gemiddeld gewerkt over een traject van bijna 11 km.Daarnaast worden er
ook geluidsschermen geplaatst langs de E40 in Aalst, de E19 in Kontich en aan
op het Klaverblad van Lummen. Hiervoor wordt 12 miljoen euro uitgetrokken.

 

Vlaams minister Hilde Crevits: "De
inspanningen om de autosnelwegen weer in goede conditie te brengen houden we
systematisch vol. Volgend jaar gaat het om structureel onderhoud over een
afstand van circa 170 km. Dat is nog meer dan de 140 km autosnelweg die dit
jaar onder handen is genomen. De bedoeling van deze aanpak is de
verkeersveiligheid te verbeteren en de historisch gegroeide
onderhoudsachterstand in te halen. De keuzes zijn opnieuw weloverwogen en
grondig met de transportfederaties, de automobielorganisaties en de werkgevers-
en werknemersverenigingen van het minder hinder protocol doorgenomen. Waar
nuttig wordt er 24 op 24, 's nachts of in de weekends gewerkt.
"

 

Foto: Image Globe/BelPress

Facebook comments