Rush op motorrijlessen

De invoering van het nieuwe Europese motorrijbewijs zorgt
voor een stormloop bij de Belgische rijscholen. In tegenstelling tot de andere
Europese lidstaten wordt het Europees motorrijbewijs in België pas op 1 mei
ingevoerd. Dat betekent dat heel wat mensen zich toch nog bedacht hebben en nu
vooralsnog een ‘oud’ motorrijbewijs willen halen.

Opvallend is dat het daarbij vooral om jongeren gaat. Een
doelgroep die de afgelopen jaren minder in motorrijden geïnteresseerd bleek te
zijn. In sommige gevallen gaat het zelfs om een aspirant-rijbewijshouder die
geen wegmotor blijkt te hebben maar in de toekomst er  zich wel een wil aanschaffen. Het behalen van
het motorrijbewijs
wordt in sommige gevallen dus gezien als een ‘wissel op de
toekomst
’.

 

De Belgische rijscholen met een motorrijopleiding hebben een
goede winter achter de rug. Normaal is de periode van november tot maart vrij
kalm als het om motorrijopleidingen gaat maar deze winter bleek dat niet zo te
zijn. De drukte wordt verklaard door de duurdere weg naar het rijbewijs A als op 1 mei het Europees rijbewijs in voege treedt in België.

 

De instroom van nieuwe rijbewijshouders zal ongetwijfeld ook
positieve gevolgen hebben voor de Belgische motormarkt. Maar het is nog maar de
vraag of die op korte termijn zichtbaar zullen zijn.

 

Facebook comments