Motorcross Co2-bos komt in Oostende

Morgen wordt het Motorcross CO2-bos aangeplant in Oostende.

De motorcrosssport leeft sterk in België. Het blijft de enige sporttak waarin België liefst 15 wereldkampioenen heeft. Nochtans wordt het draagvlak bij het grote publiek kleiner en dit ondanks de talrijke inspanningen van de sector (federaties, industrie, rijders, organisatoren) om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Nu er nog amper trainingscircuits over zijn, is de sport in gevaar. In 2009 ging de werkgroep ‘Red de Motorcross’ van start naar aanleiding van de zoveelste sluiting van een trainingscircuit (Neeroeteren). De werkgroep krijgt de actieve medewerking van de federaties, de industrie (FEBIAC binnen Motorcycle Council) en de ex-wereldkampioenen Eric Geboers, Stefan Everts en Joel Smets, samen met een aantal gemotiveerde vrijwilligers.


De motorcross sector werkt actief aan een duurzame sport in een duurzame maatschappij. Onder aanvoering van onze grote tenoren uit de motorcross, werd op het Auto- en Motorsalon 2012 het officiële startschot geven van de “CO2-boomplantactie” (deze bomen zullen de CO2-uitstoot van onze sport compenseren). Er werden zowel op het Auto- en Motorsalon als tijdens diverse motorcrosswedstrijden in totaal 2.500 CO2-bomen verkocht. Het is nu de bedoeling om alle aangekochte bomen effectief aan te planten en zo de CO2 uitstoot, veroorzaakt door onze sport, te compenseren. Dit onder het motto: ‘Motocross for Zero CO2’. Na een lange zoektocht om deze bomen effectief te kunnen aanplanten, werd een oplossing gevonden dankzij de medewerking van de vereniging Bos+. Via de 10 Miljoen Bomen-campagne kunnen wij 1 hectare nieuw bos aanplanten in het stadsrandbos van Oostende.

Op woensdag 20 maart 2013 om 15 uur zal op een stuk grond langs de Karperstraat in Oostende door Stefan Everts en zijn zoontje Liam het startschot worden gegeven voor de aanplanting van de 2500 MX bomen. Andere grote kampioenen zoals Eric Geboers (woordvoerder van de werkgroep Red de Motorcross), Joel Smets, Steve Ramon, enz. zullen tevens aanwezig zijn om een handje toe te steken en de nodige toelichting te geven. Het grootste werk zal echter worden gedaan door talrijke jonge motorcrossers die zo de toekomst van hun geliefde sport wensen veilig te stellen.

 

 

Bron: FEBIAC

 

Facebook comments