MCC bezorgd over technische keuring voor motorfietsen

Motorcycle Council - de koepelorganisatie van Belgische motorrijdersbelangenverenigingen - heeft haar standpunt omtrent een technische keuring voor motorfietsen in een persbericht kenbaar gemaakt. Hieronder leest u het integrale persbericht.

 

De aanbeveling van de Europese
Commissie (Directive 2009/40/EC) om de regels over de technische keuring van
voertuigen te verstrengen en zodoende ook de gemotoriseerde tweewielers aan een
controle te onderwerpen, maakt de MotorCycle Council (MCC) bezorgd over de
manier waarop het voorstel is ontvangen in de 27 lidstaten.

 

Een studie van de werkgroep
“wetgeving” van de MotorCycle Council heeft uitgewezen dat 11 van de 27 landen
vandaag reeds een technische keuring voor motorfietsen toepassen; dit telkens
op heel verschillende manieren en dus zonder uniformiteit. Er werd vastgesteld
dat twee landen zich tegen de Europese Richtlijn hebben verzet, met name
Frankrijk en Nederland.

 

De leden van MCC geven voorrang
aan voorafgaand overleg met de federale autoriteiten en werden met dat doel op
19 november 2012 ontvangen door Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor
Mobiliteit. Wij hebben uit dit positieve gesprek kunnen opmaken dat de
Staatssecretaris geen intenties heeft om een technische keuring voor
motorfietsen in België in te voeren, tenzij Europa dit zou verplichten. Dat
standpunt sluit perfect aan bij onze objectieven.

 

Bij ons weten is er op dit
moment geen enkel Europees vooruitzicht op een veralgemeende en uniforme
technische keuring voor motorfietsen. In elk geval zal de MotorCycle Council
dit dossier van dichtbij blijven opvolgen en zijn standpunt hierover blijven
verdedigen.

Facebook comments