Gebruikersnaam:

Paswoord:
Registreer

Paswoord vergeten?
MCC bezorgd over technische keuring voor motorfietsen
Bart Jacobs | 26 nov 2012

Motorcycle Council - de koepelorganisatie van Belgische motorrijdersbelangenverenigingen - heeft haar standpunt omtrent een technische keuring voor motorfietsen in een persbericht kenbaar gemaakt. Hieronder leest u het integrale persbericht.

 

De aanbeveling van de Europese Commissie (Directive 2009/40/EC) om de regels over de technische keuring van voertuigen te verstrengen en zodoende ook de gemotoriseerde tweewielers aan een controle te onderwerpen, maakt de MotorCycle Council (MCC) bezorgd over de manier waarop het voorstel is ontvangen in de 27 lidstaten.

 

Een studie van de werkgroep “wetgeving” van de MotorCycle Council heeft uitgewezen dat 11 van de 27 landen vandaag reeds een technische keuring voor motorfietsen toepassen; dit telkens op heel verschillende manieren en dus zonder uniformiteit. Er werd vastgesteld dat twee landen zich tegen de Europese Richtlijn hebben verzet, met name Frankrijk en Nederland.

 

De leden van MCC geven voorrang aan voorafgaand overleg met de federale autoriteiten en werden met dat doel op 19 november 2012 ontvangen door Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit. Wij hebben uit dit positieve gesprek kunnen opmaken dat de Staatssecretaris geen intenties heeft om een technische keuring voor motorfietsen in België in te voeren, tenzij Europa dit zou verplichten. Dat standpunt sluit perfect aan bij onze objectieven.

 

Bij ons weten is er op dit moment geen enkel Europees vooruitzicht op een veralgemeende en uniforme technische keuring voor motorfietsen. In elk geval zal de MotorCycle Council dit dossier van dichtbij blijven opvolgen en zijn standpunt hierover blijven verdedigen.